Menu

China

Beijing

Jianghao Wang (S'15)
Co-President, Purdue Alumni Club of Beijing

Miao Sang (M'13)
Co-President, Purdue Alumni Club of Beijing

Social Media

Beijing Alumni Website

Purdue-Beijing

Jinan

Tieying Dong (M'12)

Xiaoyang Hou (IE’14)

Qingdao

Mengtian Song (CE'15)

Shanghai

Sunny Ting (P'11)

Wilson Wei Luo (MS EDU'10)

Lele Gao (HHS'09)

Social Media

Purdue University Shanghai Alumni Association on LinkedIn
Purdue-Shanghai

South China (Guangzhou and Shenzhen)

Tony (Ching-Feng) Cheng (M'13)

Haonan (Xuefa) Yu (T’04, MS T’06)

Social Media

WeChat: purdue_alumni (普渡华南校友会)

Southwest China (Yunnan, Guangxi, Sichuan, Guizhou, and Chongqing)

Zuyu Liu (M'13)

Social Media

Southwest China Alumni Website

Student Organizations on Purdue's Campus

Student Organization: Purdue University Chinese Students-Scholars Association (PUCSSA)
Global China Connection — Purdue Chapter

Events